Đăng ký văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện – mở rộng mạng lưới kinh doanh là một trong những nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp. Văn phòng luật Nguyễn Trần và Cộng Sự chuyên tư vấn và hỗ trợ thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Thành phần hồ sơ:

+ Công văn của tổ chức về việc đề nghị cho phép đặt chi nhánh/văn phòng đại diện. Trường hợp tổ chức có cơ quan chủ quản thì việc đặt chi nhánh/ văn phòng đại diện của tổ chức phải có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản.

+ Quyết định của tổ chức về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện;

+ Quyết định của tổ chức về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chi nhánh/văn phòng đại diện;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động (hoặc Điều lệ) của chi nhánh/văn phòng đại diện;

+ Bản sao các giấy phép hoạt động báo chí hoặc xuất bản;

+ Hồ sơ hợp pháp về nhà, đất nơi đặt chi nhánh/văn phòng đại diện;

+Sơ yếu lý lịch của người quản lý chi nhánh/văn phòng đại diện và danh sách trích ngang các phóng viên, nhân viên của tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

+Thẻ nhà báo của người quản lý chi nhánh/văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại chi nhánh/văn phòng đại diện.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền:

Khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đàu tư tỉnh Nghệ An. Chuyên viên nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

Nếu hợp lệ: Cấp giấy biện nhận và đến ngày hạn trả kết quả.

Nếu không hợp lệ: Yêu cầu thay đổi bổ sung hồ sơ đến hợp lệ.