Dịch vụ giấy phép

Văn phòng luật Nguyễn Trần và Cộng Sự không chỉ có dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty, luật sư tranh tụng,… thì chúng tôi còn có các dịch vụ cấp giấy phép.

Một số dịch vụ cấp giấy phép nổi trội:

– Giấy phép mạng xã hội:

+ Sự phát triển của Internet, làm cho việc sử dụng mạng xã hội ngày càng đa dạng ở mọi lứa tuổi

+ Cụ thể hơn theo quy định tại khoản 3 điều 63 Nghị định 174/2013/NĐ-CP phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng xã hội nhưng không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.

+ Người chịu trách nhiệm đăng ký giấy phép mạng xã hội: Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên lạc cá nhân.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh:

+ Việt Nam hiện đang là nước gia nhập nhiều tổ chức kinh tế trên thế giới, vì vậy nó khác là thuận lợi cho các thương nhân Việt Nam phát triển kinh doanh.

+ Các tổ chức, cá nhân có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành nghề phải có điều kiện.

– Giấy phép xuất nhập cảnh:

+ Người nước ngoài muốn vào Việt Nam phải xin visa nhập cảnh tại của khấu quốc tế, muốn nhanh chóng, đơn giản thủ tục Người nhập cảnh vào Việt Nam cần phải có công văn nhập cảnhtrình cho cơ quan nhập cảnh.

+ Người nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam với những mục đích khác nhau thì bắt buộc phải có một doanh nghiệp hoặc tổ chức đứng ra bảo lãnh làm thủ tục xin visa nhập cảnh. Tùy vào từng trường hợp theo yêu cầu của người nước ngoài, có thể xin visa nhập cảnh loại 1 lần hoặc nhiều lần với thời hạn tối đa khác nhau.