Dịch vụ làm Visa Việt Nam

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam tại Nguyễn Trần và Cộng sự gồm:

1. Tư vấn về việc xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam như:

– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Tư vấn các thủ tục xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra tính pháp lý các yêu cầu của khách hàng:

– Trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ kiểm tra tính pháp lý các yêu cầu đó.

– Đại diện khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan

3. Hoàn tất các thủ tục xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam:

– Soạn hồ sơ xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan chức năng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

– Đại diện nhận visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam.

Dịch vụ làm visa Việt Nam bao gồm hai dịch vụ: Dịch vụ xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam. (Theo quy định tại Thông tư số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2010)