Dịch vụ tách thửa quyền sử dụng đất

Dịch vụ tách thửa sử dụng đất được khá nhiều người biết tới, tuy nhiên để thực hiện thủ tục chia tách thì nhiều người lại lúng túng không biết quy định của pháp luật như thế nào? Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, luật Nguyễn Trần cung cấp dịch vụ tư vấn tách thửa sử dụng đất.

Điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Chuyển nhượng trong thời hạn sử dụng đất;

Hồ sơ gồm:

+ 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính);

+ 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản sao có chứng thực);

+ Đơn xin chuyển nhượng/thỏa thuận phân chia (theo mẫu);

+ 02 CMND, sổ hộ khẩu của Bên chuyển nhượng (bản sao chứng thực);

+ 02 CMND, sổ hộ khẩu của Bên nhận chuyển nhượng (bản sao chứng thực);

+ 02 Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước, diện tích phần đất xin chuyển quyền và phần còn lại sau khi chuyển quyền (bản chính) do công ty Địa chính thực hiện;

+ 02 Hồ sơ hiện trạng nhà bản chính (nếu có);