Giấy phép lao động cho người VN

Quy định về luật lao động có sự thay đổi khá rõ trong khoảng thời gian gần đây, các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động phải có trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy phép lao động (gồm thủ tục cấp mới giấy phép lao động và thủ tục cấp lại giấy phép lao động), lúc đó các khoản chi lương cho người lao động mới được đưa vào chi phí hợp lý.

Quy định chức vụ:

Chuyên gia khi đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện:

+ Có giấy xác nhận là chuyên gia được cơ quan nhà nước cấp

+ Có bằng đại học trở lên bằng với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

Quản lý: Có 1 năm kinh nghiệm trở lên, đứng đầu cơ quan/tổ chức hoặc cấp phó.

Lao động kỹ thuật: Có kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên và quá trình đào tạo ít nhất 1 năm trở lên.

Các hồ sơ quan trọng:

Giấy khám sức khỏe: có thể khám ở bệnh viện trong nước (đòi hỏi phải là bệnh viện chuẩn, và kết luận là đủ khả năng làm việc) và có thời hiệu của giấy KSK là 12 tháng kể từ ngày cấp

Lý lịch tư pháp: chỉ yêu cầu một trong hai, trong khi trước kia đòi cả hai cho trường hợp gia hạn giấy phép lao động…

Một số trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.