Hợp thức hóa nhà đất

Điều kiện để hợp thức hóa nhà đất tại văn phòng luật Hồ Chí Minh, hợp thức hóa nhà đất hay còn gọi là thủ tục còn gọi là sổ hồng, sổ đỏ.

Một số lưu ý của hợp thức hóa nhà đất:

– Đối tượng nhà, đất cần thực hiện thủ tục hợp thức hóa;

– Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành hợp thức hóa;

– Hậu quả pháp lý trước và sau hợp thức hóa nhà đất;

– Trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết thực hiện hợp thức hóa;

– Các vấn đề khác có liên quan đến hợp thức hóa nhà đất;

Hồ sơ hợp thức hoá nhà đất bao gồm:

– Một trong những giấy tờ liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở cùng với các tài sản khác gắn liền với đất.

– Tờ thông báo nộp lệ phí trước bạ.

– Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận.

– Tờ khai tiền sử dụng đất.

Một số trường hợp thường gặp phải

– Đất được giao không đúng thẩm quyền được cấp “sổ đỏ”

Nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất đựơc giao không đúng thẩm quyền trước 01/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy họach nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên

Trường hợp đang sử dụng đất thuộc nhóm: nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước 1/1/2008, đất chuyển nhượng, tặng cho từ 01/01/2008 đến trước 01/7/2014 mà có giấy về quyền sử dụng đất hoặc đất thừa kế có quyền sử dụng trước 01/7/2014. Cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất.