Khai nhận di sản thừa kế

Khai nhận di sản thừa kế là việc người được hưởng di sản thừa kế (hoặc người nhận ủy quyền của người được hưởng di sản thừa kế), tiến hành các thủ tục luật định để chuyển dịch quyền sở hữu tài sản từ người để lại di sản cho người được hưởng di sản. Việc khai nhận di sản thừa kế chỉ phát sinh sau khi người có di sản chết và được thực hiện qua hai trường hợp là: khai nhận di sản thừa kế theo di chúc và khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật (nếu không có di chúc). Tuy nhiên dù khai nhận di sản thừa kế theo trường hợp nào thì người khai nhận di sản thừa kế cũng phải thực hiện các thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.

Luật Nguyễn Trần và Cộng sự cung cấp đến quý khách một số thông tin về thủ tục khai nhận di sản thừa kế như sau:

Trường hợp người để lại di sản có lập di chúc và bản di chúc được pháp luật công nhận thì những người được hưởng di sản thừa kế có nghĩa vụ công bố và thực hiện phân chia di sản theo nội dung di chúc đã ghi nhận.

Trường hợp người để lại di sản không lập di chúc hoặc có lập di chúc mà bản di chúc không được pháp luật công nhận thì di sản sẽ được chia theo tỷ lệ và thủ tục khai nhận di sản thừa kế sẽ do pháp luật quy định.

Trong cả hai trường hợp trên, thì thủ tục khai nhận di sản thừa kế đều phải thực hiện theo trình tự sau:

– Người được nhận di sản thừa kế liên hệ phòng công chứng để yêu cầu làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

– Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu thấy đúng theo quy định, phòng công chứng sẽ ra bản thông báo về việc khai nhận di sản thừa kế.

– Người được nhận di sản thừa kế tiến hành liên hệ để niên yết công khai thủ tục mở di sản thừa kế trong vòng 30 ngày tại UBND xã phường thị trấn nơi có di sản hoặc nơi người để lại di sản cư trú trước khi chết.

– Hết thời gian niên yết, nếu không có tranh chấp những người nhận di sản liên hệ trở lại phòng công chứng để làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

– Phòng công chứng sẽ kiểm tra hồ sơ và công chứng viên sẽ chứng thực vào văn bản khai nhận di sản thừa kế.

– Đối với di sản thừa kế là những tài sản có văn bản ghi nhận quyền sở hữu như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đắng ký xe… thì người thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế thực hiện thêm các bước sau:

+ Liên hệ chi cục thuế quận huyện nới có di sản để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

+ Tới cơ quan cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản (với nhà đất là UBND quận huyện, với xe là cơ quan công an) để làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận sở hữu tài sản.

Các hồ sơ cần chuẩn bị cho việc thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế:

– CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu của người nhận di sản

– Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người để lại di sản và người hưởng di sản như: giấy khai sinh, giấy xác nhận con nuôi… (áp dụng cho trường hợp thừa kế theo pháp luật)

– Giấy chứng tử của người để lại di sản

– Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của vợ hoặc chồng của người để lại di sản (nếu có)

– Bản di chúc (nếu có)

– Các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu di sản như: giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, giấy đăng ký xe, sổ tiết kiệm…

Để được tư vấn cụ thể hơn về thủ tục khai nhận di sản thừa kế, quý khách vui lòng liên hệ với các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Trân trọng.