Khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế nhằm xác định quyền thừa hưởng tài sản đối với người thừa kế hoặc người thừa hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế nếu không có di chúc theo qui định của pháp luật.

Các giấy tờ cần xuất trình:

– Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, Giấy khai sinh của những người khai nhận di sản thừa kế.

– Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

– Một bản Sơ yếu lý lịch của một trong những người khai nhận di sản thừa kế (đã có xác nhận của UBND phường, xã hoặc cơ quan có thẩm quyền).

– Giấy tờ về di sản thừa kế như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sổ tiết kiệm, đăng ký xe, cổ phiếu, cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản khác.

– Di chúc hợp pháp.

– Giấy uỷ quyền, giấy nhường di sản thừa kế, giấy từ chối di sản thừa kế

Trình tự thực hiện:

– Những người được hưởng di sản thừa liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản.

– Niêm yết công khai thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND phường, xã nơi có di sản hoặc nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản trong vòng 30 ngày.

– Nếu sau thời gian niêm yết không có tranh chấp hay khiếu nại, người được hưởng di sản tiến hành khai nhận di sản tại phòng công chứng.

Thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế:

+ Giải quyết tranh chấp thừa kế giữa các đồng thừa kế

+ Giải quyết tranh chấp trong việc xác định giá trị tài sản thừa kế

+ Thay mặt 2 bên để tiến hành thương lượng, đàm phán chia tài sản

+ Tham tố tụng với tư cách là luật sư – đảm bảo quyền lợi của thân chủ trước tòa