Làm sổ hồng, sổ đỏ

Thực chất sổ đỏ và sổ hồng không phải là một loại giấy tờ mà pháp luật qui định, đó là chỉ tên gọi do người dân đặt dựa trên màu sắc của sổ để dễ phân biệt hơn cũng như cho ngắn gọn hơn.

Sổ đỏ: Được bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành, có giá trị chứng nhận quyền sở hữu đất đai (bao gồm đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp,…) Nên loại giấy này có tên đầy đủ là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai”

Sổ hồng: Được bộ Xây Dựng ban hành, nội dung của sổ là ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, Nguyễn Trần và Cộng sự sẽ đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của quý khách trong các công việc như:

– Xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

– Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án;

– Thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

– Thủ tục cho tặng nhà và quyền sử dụng đất;

– Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà;

– Tư vấn soạn thảo hợp đồng và tư vấn pháp lý trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên nhà đất;

– Và các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến nhà đất.

Trình tự giải quyết:

1) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

2) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

3) Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.