Luật sư nhà đất giỏi TPHCM

Luật sư nhà đất giỏi TPHCM chuyên về các dịch vụ làm thủ tục, giấy phép có liên quan đến đất đai.  Đội ngũ luật sư tại Thành phố Hồ Chính Minh và Hà Nội của chúng tôi sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực sau:

Tư vấn pháp luật Thừa kế – Di chúc

– Tư vấn về thừa kế theo di chúc và các quy định pháp luật liên quan đến thừa kế theo di chúc.

– Tư vấn về thừa kế theo pháp luật: Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; các quy định về thừa kế thế vị;

– Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;

Luật sư nhà đất giỏi TPHCM tư vấn và các quy định khác liên quan đến đất đai

– Tư vấn về thủ tục chuyển quyền nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất, quyền sở hữu nhà,…

– Tư vấn về trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất,quyền sở hữu nhà,…

– Tư vấn về trình tự, thủ tục tách, nhập thửa đất.

– Tư vấn về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

– Tư vấn về thủ tục mua bán đất tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.