Luật sư tư vấn nhà đất

Văn phòng luật Nguyễn Trần với những luật sư tư vấn nhà đất có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tranh chấp đất đai.

1. Luật sư tư vấn pháp luật nhà đất:

– Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết thủ tục đăng ký, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

– Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết thủ tục hợp thức hóa nhà đất, thủ tục tách thửa, hợp khối nhà, đất;

– Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết thủ tục hoàn công nhà ở, thủ tục hoàn công công trình xây dựng, thủ tục xin phép xây dựng nhà ở;

– Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các loại hợp đồng giao dịch: Hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, thế chấp, cho thuê nhà đất,…

– Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

– Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết thủ tục thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

– Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

2. Dịch vụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng của Nguyễn Trần và Cộng sự gồm:

– Đại diện cho doanh nghiệp, thân chủ tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm giải quyết các tranh chấp đất đai, nhà ở: tranh chấp hợp đồng đất đai, tranh chấp nội bộ công ty giữa các cổ đông, thành viên với Công ty, các tranh chấp đất đai khác…

– Tư vấn pháp lý định hướng đàm phán, giải quyết các tranh chấp đất đai đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ;

– Cử luật sư tư vấn tham gia giải quyết tranh chấp đất đai, soạn thảo đơn kiện và các giấy tờ có liên quan, đại diện cho các cá nhân, tổ chức khởi kiện ra Toà án nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền;

– Yêu cầu cơ quan Thi hành án thi hành bản án của Toà án.