Nhà đất có yếu tố nước ngoài

Trong hoàn cảnh Việt Nam sát nhập với nước ngoài như hiện nay, thì việc tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài không còn xa lạ đối với nhiều người nữa.

Cũng được coi như quan hệ dân sự trong nước, đối với các quan hệ dân sự nhà đất có yếu tố nước ngoài.

Việc thừa hưởng tài sản có yếu tố nước ngoài bao gồm:

– Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài.

– Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài.

– Tài sản thừa kế ở nước ngoài

Tranh chấp nhà đất có yếu tố nước ngoài thường xảy ra nhất là:

1.Tranh chấp đòi lại nhà, đất nhờ người khác đứng tên dùm;

2.Tranh chấp đòi lại tiền vốn đã đầu tư t tại Việt Nam;

3.Tranh chấp về quyền được hưởng tài sản là nhà đất, người nước ngoài tại Việt Nam

4.Và các tranh chấp cụ thể khác.

Thủ tục để được phép ngoại hối để làm thủ tục chuyển, mang ngoại tệ có được do thừa kế ra nước ngoài, hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ:

– Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ

– Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền về việc chia tài sản, có thỏa thuận giữa người thừa kế và người hưởng thừa kế.

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hoặc bản sao hộ chiếu

– Về mức ngoại tệ tiền mặt được chuyển