Thành lập công ty liên doanh

Công ty liên doanh được hiểu là một loại hình hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với nhau để cùng nhau thực hiện dự án. Đối với một số nghành nghề kinh doanh tại Việt Nam không cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty với 100% vốn đầu tư nước ngoài

Trách nhiệm pháp lý của một công ty liên doanh

– Một công ty liên doanh đều có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật Việt Nam, tất cả đều được thành lập và hoạt động sau khi có giấy phép.

– Công ty liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Trong đó các bên liên doanh phải chịu trách nhiệm với phần vốn của mình vào đầu tư của công ty.

– Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, thị trường, hiệu quả kinh doanh và các lợi ích kinh tế – xã hội khác mà cơ quan cấp giấy phép đầu tư có thể cho phép bên liên doanh nước ngoài có tỷ lệ góp vốn thấp hơn so với 20% vốn pháp định.

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định:

– Đối với các nhà đầu tư nước ngoài: Giấy phép hoạt động tại nước sở tại; báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm liền; Điều lệ công ty (Nếu có); Nếu người đại diện là người nước ngoài cần có hộ chiếu, nếu là người Việt Nam cần CMND/thẻ căn cước.

– Nhà đầu tư là người Việt Nam: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CMND/thẻ căn cước.

Hồ sơ thành lập bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Văn bản xác nhận tư cách pháp lý

– Báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 2 năm gần kề

– Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đối với công ty kinh doanh, nghành nghề mà công ty qui định.

– Điều lệ công ty (nếu có)