Trang tin điện tử tổng hợp(ICP)

Giấy phép trang thông tin điện tử rất có ích trong việc xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử tổng hợp. Mục tiêu của các trang tin này là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, là một cổng giao tiếp, cổng thông tin hiệu quả, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều kiện để thiết lập trang tin điện tử tổng hợp:

Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam;

Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động;

Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet.

Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

– Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty

Dịch vụ luật Nguyễn Trần cung cấp

– Tư vấn các vấn đề pháp lý cụ thể về tách thửa, điều kiện để được tách thửa, trường hợp nào không được tách, trình tự thủ tục thực hiện.

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về lập hồ sơ các giấy tờ cần thiết.

– Luật Nguyễn Trần sẽ soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh cho khách hàng, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tách thửa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi khách hàng có yêu cầu.

– Theo dõi, kiểm tra tiến độ xét duyệt hồ sơ

– Đại diện khách hàng nhận kết quả tách thửa và bàn giao lại cho khách hàng.