Tư vấn lập di chúc

Văn phòng luật Nguyễn Trần cung cấp dịch vụ tư vấn lập di chúc khi đó là hình thức khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay, việc đó giúp người có tài sản có thể quyết định nhường quyền thừa hưởng tài sản của mình sau khi chết.

Nội dung của việc tư vấn lập di chúc:

–  Tư vấn các quyền của người lập di chúc – Người để lại di sản;

– Tư vấn hình thức di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng;

– Soạn thảo di chúc thể hiện ý chí của Người để lại di sản thừa kế. Luật sư chứng thực di chúc sau khi được thành lập;

– Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của di chúc và người nhận di sản.

– Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc.

– Tư vấn khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế

Các giấy tờ cần chuẩn bị:

– Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (hộ chiếu, chứng minh sĩ quan, giấy chứng nhận công nhân viên quốc phòng, giấy kiểm tra tạm thời) đang còn trong thời hạn sử dụng, hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thường trú của người lập di chúc;

– Bản chính giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản để lại thừa kế;

– Các giấy tờ chứng minh tài sản chung hay tài sản riêng để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;

– Giấy khám sức khoẻ của người lập di chúc (Do Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế quận, huyện cấp).

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế theo di chúc.

Sau khi người có tài sản để lại di chúc qua đời, những người được hưởng thừa kế theo di chúc muốn được nhận thừa kế phải tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Công ty Luật Trí Hùng & Cộng sự là một đơn vị chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn pháp lý cao, có thế mạnh trong việc giúp đỡ người thừa kế nhanh chóng nhận được phần tài thừa kế của mình.