Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Văn phòng luật Nguyễn Trần hỗ trợ kinh doanh, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài. Chúng tôi có đầy đủ năng lực để cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng.

Nội dung thực hiện tư vấn của văn phòng luật Nguyễn Trần

1. Tiếp nhận các thông tin, yêu cầu của khách hàng

2. Nguyên cứu tại bàn

3. Đưa ra dự thảo về hợp đồng và bảo vệ sự kín kẽ của hợp đồng trước sự phản biện của khách hàng.

4. In và chuyển bản hợp đồng hoàn thiện cho khách hàng áp dụng

5. Định kỳ 06 tháng đến 1 năm sẽ tiếp nhận những vướng mắc từ thực tiễn và bổ sung hoàn thiện hợp đồng phù hợp thực tiễn.

Thời gian, chi phí cho việc tư vấn, soạn thảo hợp đồng phụ thuộc vào các yếu tố sau:

– Hình thức và loại hợp đồng

– Độ dài và tính phức tạp hợp đồng

– Thời gian yêu cầu soạn thảo

– Ngôn ngữ hợp đồng

Lưu ý:

– Thời gian tư vấn hợp đồng: 02 ngày với hợp đồng thường và 03 ngày với hợp đồng phức tạp

– Thời gian soạn thảo hợp đồng: 03 ngày với hợp đồng thường và 04 ngày với hợp đồng phức tạp

– Ngôn ngư tư vấn và soạn thảo hợp đồng nêu trên là tiếng Việt, trong trường hợp khách hàng cần tư vấn tiếng nước ngoài sẽ phát sinh thêm chi phí