Tư vấn thu hồi nợ

Trong các lĩnh vực kinh doanh thì việc phát sinh các khoản nợ giữa các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên nếu các khoản nợ đó gây ảnh hưởng trong việc phát triển công ty thì công ty luật Nguyễn Trần sẽ đứng ra giải quyết trực tiếp cho khách hàng.

Công việc của văn phòng luật Nguyễn Trần:

1. Kiểm tra tính pháp lý của văn bản, hồ sơ xác lập nghĩa vụ thanh toán;

2. Tư vấn đường lối giải quyết, bao gồm đường lối mềm dẻo và cứng rắng;

3. Thay mặt xác minh, đàm phán với bên có nghĩa vụ thanh toán;

4. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

5. Thay mặt khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền;

6. Tham gia quá trình thi hành bản án.

7. Tiếp nhận hồ sơ cũng như chứng từ nợ

+ Doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh và toàn bộ chứng từ nợ nếu có như : Hợp đồng , hóa đơn, phiếu xuất kho, giấy xác nhận nợ . . .

+ Cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân và toàn bộ chứng từ nợ làm bằng chứng nếu có như : Giấy xác nhận nợ, giấy hẹn nợ chứng từ vay mượn, mua bán  . . .

Nếu như bên nợ không có thiện chí trả nợ, thì sẽ tiến hành khởi kiện đòi nợ:

+   Soạn thảo đơn khởi kiện;

+   Nộp hồ sơ đơn khởi kiện;

+   Tư vấn, hướng dẫn cho người khởi kiện về án phí, lệ phí tòa án;

+   Tham gia vụ kiện khi có giấy triệu tập của tòa;

+   Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại tòa;

+   Tư vấn, hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án;

+   Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục khác liên quan đến vấn đề khởi kiện thu hồi nợ cho khách hàng…