Tư vấn tranh chấp hợp đồng

Hợp đồng là gì? Hợp đồng là một hình thức thỏa thuận, giao dịch bằng văn bản, trong đó có qui định riêng về quyền và nghĩa vụ của 2 bên nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật và nội dung thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuy nhiên thực tế vẫn có thể xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng, rõ hơn thì việc tranh chấp hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia hợp đồng.

Hiện nay, trong thực tế, các tranh chấp hợp đồng thường được giải quyết thông qua bốn phương thức chính sau:

Thương lượng: là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên và trong thực tiễn phần lớn các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại được giải quyết bằng phương thức này. Nhà nước khuyến khích các bên áp dung phương thức tự thương lượng để giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên.

Hòa giải: Hòa giải là các bên tranh chấp thông qua bên trung gian cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.

Thông qua Trọng tài: Tức là các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.

Thông qua Tòa án: Đây là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết.

Hiện nay phương thức phổ biến nhất là thông qua trọng tài, vậy ưu điểm của phương thức này là gì?

+ Thủ tục nhanh chóng đơn giản

+ Hai bên có khả năng tác động đến quá trình trọng tài

+ Quyền chỉ định trọng tài giúp 2 bên có thể tìm một trọng tài giỏi, có kinh nghiệm trong lĩnh vực. Am hiểu sâu sắc trong việc tranh chấp

+ Trọng tài không đại diện cho nhà nước Việt Nam nên rất phù hợp trong việc tranh chấp có nhân tố nước ngoài.