Xin cấp giấy phép hoàn công

Văn phòng luật Nguyễn Trần chuyên tư vấn cho khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó có liên quan đến các lĩnh vực nhà ở và xin giấy phép hoàn công.

Hoàn công nhà ở là một thủ tục bắt buộc phải có đối với tất cả xin phép xây dựng. Đồng nghĩa với việc nếu không cần cho phép xây dựng thì không cần phải xin giấy phép hoàn công.

Theo pháp luật, thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng thì việc xin giấy phép hoàn công phải đủ bảo gồm 8 loại giấy tờ thủ tục:

1) Giấy phép xây dựng

2) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).

3) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng

5) Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

6) Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).

7) Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).

8) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.

Một số điều mà chủ nhà cần lưu ý:

Trường hợp 1 – Các công trình đã khởi công theo các giấy phép cũ :

Chủ nhà phải liên hệ đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu có tư cách pháp nhân để lập biên bản. Mẫu để thực hiện trong trường hợp này là mẫu 13: “Biên bản nghiệm thu theo hiện trạng công trình”.

Trường hợp 2 – Nếu các bên tham gia trong xây dựng công trình không có tư cách pháp nhân :

Áp dụng Nghị định 126 để phạt nhà thầu hay bên thiết kế về lỗi hành nghề không có tư cách pháp nhân rồi sau đó mới được hoàn công.

Trường hợp 3- gia chủ tự xây nhà mà không đủ điều kiện đăng ký

Phải thực hiện lại các khâu như thuê tư vấn vẽ lại hiện trạng nhà. Còn chất lượng công trình, chủ nhà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngoài ra, công trình đã xây dựng phải đúng quy chuẩn xây dựng; nếu xây dư, chìa ban công sai kích thước quy định… chẳng hạn, có thể phải tháo dỡ thì bên tư vấn mới ký biên bản.